Disclaimer Fuji Print
Deze website maakt gebruik van cookies. Door je bezoek ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees hier meer .
MENU

CM.disclaimer.pageHead

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie is verouderd of niet meer juist is. Fuji Print is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Fuji Print. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gelijkgestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fuji Print.

Voor eventuele toestemming kunt u zich wenden tot:
Fuji Print,
Afdeling Sales & Marketing
Postbus 16,
4650 AA Steenbergen.
Of via
info@fujiprint.nl